Přenos veškerých informací je prováděn pomocí protokolu SSL. Tento protokol v současné době patří k nejlepším dostupným kryptovacím protokolům. Zajišťuje ochranu před odposloucháváním a zneužitím dat na cestě z počítače zákazníka k nám pomocí vysoce bezpečného šifrování dat. K dešifrování dat může dojít pouze na našem serveru a naším systémem.

Online služba www.mundopay.cz je připojena prostřednictvím zabezpečené platební brány přímo do bankovního kartového centra banky. Číslo kreditní karty je při platbě zadáváno pouze k ověření platby a to prostřednictví platební brány banky, nikoli prostřednictvím systému BE-SMART TRADE s.r.o. I pro komunikaci mezi naším systémem a bankovním kartovým centrem je použit zabezpečovací protokol SSL. Bankovní kartové centrum využívá pro ověření karty zákazníka platby 3D-secure metodu, která je v současné době nejbezpečnější pro veškeré platby kartou po Internetu. Celý proces platby je tak naprosto dokonale zabezpečený.

Společnost BE-SMART TRADE s.r.o. se zavazuje, že veškeré údaje zákazníka vyžadované při registraci na www.mundopay.cz (jméno, adresa, e-mail, popř. telefon atd.) je oprávněna použít pouze a výhradně pro následující účely:

  • k ověření údajů platební karty, popř. bankovního účtu, telefonního čísla zákazníka,
  • k ověření práva obdržet e-ticket vstupenky prostřednictvím registrovaného emailu zákazníka,
  • v případě reklamačního řízení.

Z bezpečnostních důvodů se do databáze společnosti BE-SMART TRADE s.r.o. ukládají POUZE informace o zákazníkovi (jméno, adresa, email, popř. telefon) z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Číslo kreditní karty se do systému BE-SMART TRADE s.r.o. v žádném případě neukládá, je nutné pouze v okamžiku platby k ověření samotné platby. Z tohoto důvodu je nutné ho při každém nákupu zadávat znovu.

 

Poskytování osobních údajů třetí osobám

Osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny podle Zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a budou poskytnuty pouze těmto orgánům v soudnictví, orgánům finančního dozoru, státním úředníkům a jiným třetím stranám, pokud

  • je to vyžadováno soudním předvoláním, soudním příkazem nebo obdobným právním procesem
  • je to vyžadováno zákonem
  • se v dobré víře domníváme, že zveřejnění osobních údajů je nezbytné k odvrácení fyzické hrozby nebo materiální újmy, k oznámení podezřelé nelegální činnosti nebo v rámci vyšetřování.

Prodejce resp. partner služby MUNDOPAY může sdělovat údaje společnosti BE-SMART TRADE s.r.o., pokud

  • je to vyžadováno soudním předvoláním, soudním příkazem nebo obdobným právním procesem
  • je to vyžadováno zákonem
  • se v dobré víře domníváme, že zveřejnění osobních údajů je nezbytné k odvrácení fyzické hrozby nebo materiální újmy, k oznámení podezřelé nelegální činnosti nebo v rámci vyšetřování.